Kosmologi 

 
 

Oändligheten är vacker
En elegant lösning
på ett svårt problem

 

 

 

 Galaktisk parbildning
Lika delar materia
och antimateria

 

 
 

 Så skapas planeter
Inte riktigt som vi
har lärt oss
 

 
 
 

 Förvandlingscykler
Den osynliga mallen
för Kosmos

 

 

 

 Okända dimensioner
Jakten på det
sanna Utopia

 

 

 

 Tidsresor, en realitet
Att resa i rum,
tid och tanke

 
 

 

 Nemesis - Solens
motpart. Jakten på
den mystiska Nibiru

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett levande Universum

 

Vetenskapen har tyvärr på ett hopplöst sätt låst fast sig vid en Big Bang-teori som inte alls ger svar på några frågor utan skapar hejdlösa paradoxer och bortförklaringar. En teori av det här slaget är inte bara totalt ologisk utan även omöjlig. Troligen kan idén ses som en spegling av den västerländska tankestrukturen; en fascination av den nedbrytande kraften i Universum. Explosionen som sådan är ju en utåtriktad kraft som naturen använder sig av för att lösa upp strukturer, när de har fyllt sin funktion och inte längre behövs för stunden.

 

Ett annat av vetenskapens problem är att envist se på tillvaron som död, utan mening, och skapad på ett slumpartat sätt. Människan utmålas som skapelsens krona, inte bara här på jorden utan i hela Universum. Vilken monumental hybris och brist på ödmjukhet! Stora filosofer, schamaner och profeter har i årtusenden hävdat att Universum lever och har ett medvetande, från dess minsta delar till dess största. Universum som helhet är inte alls i obalans, dess naturkrafter förändras inte. Det har varit, är och kommer att vara fullkomligt.