Kultur

 

 
 

Kravlös Medborgarlön!
Välfärdsreform utan
orimliga villkor

 

 

 

Kosmiska artefakter
Intelligenta kulturers
signum

 

 

 
Sexuell identitet

En esoterisk
betraktelse

  


 
Energidiagram
Rätt person
på rätt plats

 

 

  Talsymbolik
Talserier och
siffran sju

 

 

 

 Att leka är nöd-
vändigt. Fantasin som
självklar rättighet

 

 

 

Fotboll -
Folksporten nr. 1
Regelförbättringar!

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bättre tid

 

Kultur kan sägas vara förlängningen av våra mest grundläggande behov; mat för dagen, tak över huvudet och viljan till fortplantning. I den tidsålder vi levt under ett antal tusen år har det varit lite si och så med kulturen, den basala överlevnaden har varit det mest primära, kultur har varit lyx. Med raska steg närmar vi oss dock den tidsera som skall kallas "fulländad konst och kultur", vi kommer inte behöva kämpa för brödfödan eller uppfinna hjulet på nytt varje dag. Vi går mot en stabilare tid och en lyckligare tillvaro.

 

Kultur handlar mycket om att skapa men även om att bevara. I kulturen finns en strävan mot harmoni, skönhet och ändamålsenlighet. När vi arbetar med kulturella ting finner vi vägen till självförverkligande och i slutänden till lycka. Men det kulturella värvet är ingen egocentrisk verksamhet. Kulturen närs och får sin energi ur den sociala gemenskapen. Vad är egentligen omöjligt när inspirerade människor arbetar tillsammans för att kunna manifestera en idé och dröm som de har. Kulturen genererar blomstrande samhällen.