Debatt

 
 

 

Kvinnan och jämlik- heten. Är det mannen
som är problemet?
 

 
 

 

 Naturkapital
Att förvalta land,
vatten och luft

 

 

 
 
Kärnkraften
Kraftkälla med
orättvist dåligt rykte

 

 

 
 
Den vettlösa
diagnostiken. Att
utreda till döds

 


 
 
Demokratin är död
Nu behöver vi
Humankompetens
 


 
 
Den stora
klimatbluffen  Koldioxidutsläpp
en påhittad bov

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett förändrat statsskick

 

Lönar det sig att föra debatt? Är det konstruktivt att diskutera och argumentera? Själv blir jag allt mer tveksam ju mer åren går. Ingen påverkar någon annan och debattörer har sina argument klara redan i slutet av grundskolan. Sällan eller aldrig händer det att människor byter åsikt och när det ändå sker är det resultatet av medveten propaganda, manipulation eller opinionsbildning. Varför måste vi lyssna på politikernas eviga pajkastning, besluten fattas ändå bakom stängda dörrar och då väger "folkets röst" plötsligt så oerhört lätt.

 

Begreppet "demokrati" är som darwinisternas våta dröm; medbestämmande och lika rätt för alla (men endast för de starka som förmår bana sig väg på palissaderna och göra sina röster hörda). Jag föreslår en ny konstitution, inga skendemokratiska val längre utan ett samhälle byggt på kunskap och kvalitet. "Rätt person på rätt plats", är min paroll. Skolan bör vara den institution som med kärlek och delikat fingertoppskänsla avgör vad enskilda personer är bäst lämpade till. Alla människor har gåvor, det gäller bara att locka fram dem.