Spiritism

 

 
 

Faran med spå-
konster. Tarot och
andra orakelmetoder


 

 

Demoniska inkörsportar Skydda dig mot skadliga energier

 

 


Demoner och osaliga andar. Hur vet man skillnaden?

 

 

 

 Demonic influence
The presence of
Cosmic Parasites

 

 


 
Schaman
En bro mellan
två världar

 

 

 
Besvärjelse mot ångest (blogginlägg)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild åt det osynliga, ljud åt det ohörbara

 

I parallella verkligheter lever väsen vi normalt sett inte är medvetna om. Vi delar livsrum med avlidnas andar, osaliga själar, strukturlösa naturväsen, ondsinta demoner, subtila alver och ljusbringande änglar. Men den som har gåvan eller tränat upp sin intuition kan ges en inblick i dessa världar. Vanligtvis går allt sin gilla gång och världarna överlappar varandra utan friktion. Men ibland sker kollisioner och konfrontationer. Någon kan utan avsikt stigit in på annans område, eller så sker kontakten aktivt och helt medvetet.

 

En nygammal väsensart har åter kommit i rampljuset; demoner. Det är urgamla amorfa väsen som glömdes bort någonstans på vägen. Denna tid har de nyttjat till att flytta fram sina positioner. Välvilliga är de inte, målet är att infiltrera och förslava mänskligheten. Av någon anledning har jag seglat upp som en talesman i demonfrågor. Varför? Orsaken är helt enkelt att ingen eller få andra tar upp ämnet. Ett antal händelser förde mig rakt in i skottgluggen för demonisk aktivitet, därav den dyrköpta kunskapsbasen jag förvärvat.