Livsfilosofi

 
 

 

Medvetandets
aktörer. Människans sinne
och tanke

 

 

 

 Tror du på ödet?
Har vi en fri vilja
eller ej?

 
 

 

  Meningen med livet
Den universella
principen


 

 

  Ondskans natur
Förhållandet godhet
och ondska


 

 

  Vad är egentligen fakta En filosofisk djupdykning

 


  

  Existentiell stress Svårigheten att göra
det man vill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältet av oändliga möjligheter

 

Det finns kontemplativ meditation, som avser att stilla sinnet. En annan variant syftar till att aktivt besvara filosofiska frågor. I arbetet med att utröna livets gåtor och mysterier så gäller det att använda intuitionen på rätt sätt. Genom att ställa en konkret fråga till vårt ordlösa jag så sätts en omedveten process igång. Vårt ordlösa jag står i direkt kontakt med kosmos intuitiva energier och förrådet av outsinlig kunskap. Ju mer noga frågan formuleras desto konkretare blir svaret som till slut presenteras. Svaret kommer indirekt i form av en dröm, en bild eller en idé. Detta svar måste dock utförligt granskas.

 

Intuitionen ger oss idéer och infall, presenterar möjliga lösningar på olika problem. Ett intuitivt svar behöver dock inte alls med nödvändighet vara sant. Faktiskt så är det en tumregel att hela 50 % av alla "inspirerade visioner" är sidovägar som inte leder någon vart. Intuitionen behöver noga prövas och verifieras annars hamnar vi lätt vilse. Om vi fortsätter resonemanget framträder emellertid något enastående; övriga 50 % erbjuder en veritabel skattkammare av möjligheter. De fenomen som vi egentligen inte borde ha någon åtkomst till blir ändå tillgängliga. Intuitionen är en bakdörr till fantastisk visdom!